อนุทิน #61805

วันนี้ช่วงเช้าประชุม วิเคราะห์ ประเมินผลหลักสูตร พิจารณาปัญหา ข้อขัดข้อง ของหลักสูตรวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน ต่อจากวันที่ 17 มี.ค.

เขียน:

ความเห็น (0)