อนุทิน 61805 - วรวุฒิ โตท่าโรง

วันนี้ช่วงเช้าประชุม วิเคราะห์ ประเมินผลหลักสูตร พิจารณาปัญหา ข้อขัดข้อง ของหลักสูตรวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน ต่อจากวันที่ 17 มี.ค.

เขียน 19 Mar 2010 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)