อนุทิน 61798 - นาประดู่

ปัจจัยหลัก 5 ประการในการทำหมวกกะปิเยาะ

1.เงินทุนหมุนเวียน

2.อุปกรณ์

-จักรปักดอกลายลูกโซ่แบบหมุนได้  -จักรอุตสาหกรรม  -สายวัด/แม่แบบ        -ดินสอ/วงเวียน  -กรรไกร  -เข็ม  -เตารีด  -หม้อ(ใช้ทำหุ่นครอบหมวก)  -ถุงพลาสติก/กล่อง

3.วัตถุดิบ

-ผ้าบุด้านนอก  -ผ้าสอดกลาง    -ด้ายเย็บ  -ด้ายปักดอก  -ดิ้ลเงิน/ทอง

4.กระบวนการผลิต

-วัดขนาดตามต้องการ  -ตัดผ้าเป็น6ชิ้น(ส่วนบน3ชิ้นล่าง3ชิ้น)  -เย็บส่วนล่างให้เป็นบ่วง  -ปักดอกหมุนลายลงบนผ้าทั้ง2ส่วน  -เย็บประกอบส่วนล่างและบนเข้าด้วยกัน  -สอยตรงรอยต่อ  -รีดพับใส่กล่อง

5.ตลาดรองรับที่มั่นคง

เขียน 19 Mar 2010 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)