อนุทิน 61791 - ท่าเรือ

           องค์ความรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

    เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพ ช่วยในการปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรีย์วุตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช ปุ๋ยหมักชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก แต่เป็นหมักจุลินทรีย์ เมื่อใส่ลงในดินที่มีความชื้นพอเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากน้ำสกัดชีวภาพ ทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมากๆ และในดินต้องมีอินทรีย์วัตถุ พวกปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หญ้าแห้งและใบไม้แห้งและมีความชื้นอย่างเพียงพอ จึงจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการใส่ปุ๋ยชีวภาพ

 

เขียน 19 Mar 2010 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)