อนุทิน 61780 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ธรรมะนั้นเปรียบเสมือน "รากแก้ว" ของชีวิต

หากต้นไม้ใดมีรากแก้วย่อมสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง

ไม้ใหญ่จะยืนทะนงต้านทานแรงช้างสารได้ก็ด้วยรากที่มั่นคงและหยั่งลึก

ชีวิตใดมีธรรมะที่หยั่งลึกลงสู่จิตสู่ใจ ชีวิตนั้นไซร้ย่อมเติบโตได้อย่าง "มั่นคง..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)