อนุทิน 61749 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

โดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ  คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 3 วันที่ 27  เมษายน 2553 (เวลา 8:30น. – 17:00  น.) และเทคนิคการผลิตใบและผลมะกรูดเชิงการค้า  รุ่นที่ 2 วันที่  28   เมษายน  2553  (เวลา 8:30น. – 16:30  น.)

ติดต่อ   อาจารย์รัฐกานต์ 089-254-1552  

เขียน 18 Mar 2010 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)