อนุทิน 61742 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สิ่งใดที่เราทำได้ ปฐมพยาบาลตัวเองได้ หรือแม้กระทั่งรักษาตนเองได้ก็พึงทำก่อน

การพิจารณาตนเองอย่างเนืองนิจนั้นจึงเป็นการป้องกันโรคและรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด พระพุทธองค์จึงทรงกล่าวว่า "ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"

พึงใช้เวลาสังเกตุความเปลี่ยนไปแห่งอัตภาพนี้เพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตนั้นกัดกินชีวิตของตนเอง

เขียน 18 Mar 2010 @ 19:19 ()


ความเห็น (0)