อนุทิน 61742 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สิ่งใดที่เราทำได้ ปฐมพยาบาลตัวเองได้ หรือแม้กระทั่งรักษาตนเองได้ก็พึงทำก่อน

การพิจารณาตนเองอย่างเนืองนิจนั้นจึงเป็นการป้องกันโรคและรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด พระพุทธองค์จึงทรงกล่าวว่า "ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"

พึงใช้เวลาสังเกตุความเปลี่ยนไปแห่งอัตภาพนี้เพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตนั้นกัดกินชีวิตของตนเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)