อนุทิน 61741 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

แต่ละคนมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างทั้งประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคนที่จะวินิจฉัยโรคให้เราได้ดีที่สุดนั้นก็คือตัวของเราเอง

เราอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะอธิบายบริบททั้งชีวิตให้คุณหมอทราบได้ และคุณหมอก็ไม่มีเวลาพอที่จะฟังเนื้อหาของชีวิตของเราได้

แต่ถ้าหากเรารู้จักชีวิตของเรา และเลือกที่จัดการความรู้ชีวิตของเรา เราก็จะสามารถเลือกที่จะบอกข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์แก่หมอหรือผู้ที่จะเครื่องมือ มีอุปกรณ์ มีมือ มีไม้ที่จะช่วยเราได้

เรื่องการรักษาโรคระหว่างเรากับหมอนี้ก็เปรียบเสมือนน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ถ้าเราบอกอาการการป่วยของเรารวมถึงสภาวะแวดล้อมของเราให้หมอได้ทราบอย่างกระชับและถูกต้อง เปอร์เซ็นต์ที่คุณหมอจะรักษาโรคให้เราได้อย่างถูกต้องนั้นก็มากขึ้นด้วย

เขียน 18 Mar 2010 @ 19:19 ()


ความเห็น (0)