อนุทิน 61726 - วรวุฒิ โตท่าโรง

เมื่อวาน ๑๗ มี.ค. ๕๓ มีประชุม สรุป วิเคราะห์ และประเมินหลักสูตรวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน ปี ๔๙  ที่ดำเนินไปแล้วปี ๕๑ ๕๒  และต้องมาศึกษาถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) อีก เพื่อปรับปรุงหลักสูตรปี ๕๓ ที่ได้นำเสนอไปแล้ว

บ่ายวันนี้ (๑๘ มี.ค. ๕๓) เริ่มออกข้อสอบคัดเลือก นตท. สักหน่อย

เขียน 18 Mar 2010 @ 11:07 ()


ความเห็น (0)