อนุทิน 61720 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 16 มี.ค. ไปรอประชุมกรรมการกลั่นกรองการย้าย ที่ ศกม.18 (เอารถไปใส่ผ้าใบ) เสร็จเย็น
  • ค่ำไปงานวันเกิด สารวัตรแดง ทานยาแก้ไข้หวัด ง่วงนอนมาก
  • 17 มี.ค. ทำงานเอกสารที่บ้าน เอางานไปส่งโรงพืมพ์ บ่ายประชุม สอ.
  • 18 มี.ค. ไปส่งครูย้าย (ปุ๋ย  เชียงคาน  บัว  นาอ้อวิทยา)
  • เตี้ยแจ้งข้าวไม่ว่างไปกาญจน์เพราะมีคำสั่งลับให้ออกข้อสอบ รอเช็ตว่างานมุทิตาจิตที่กทม.จะเลื่อนหรือไม่ เพราะเสื้อแดงยังไม่ยุติการชุมนุม
  • เย็นคุณเทียนชัยมาพบตามนัด ตามคณะรองผอ. พัสดุ และถาวร มาหารือการแก้ปัญหาหารใช้งบ SP2 ที่การเขียนคุณลักษณะครั้งแรกใช้ราคาท้องตลาด แต่ให้ใช้ตามกองออกแบบซึ่งแพงกว่า ตัดสินใจใช้จำนวนเท่าเดิมที่ขอไว้ แต่เพิ่มเงิน(ใช้งบอื่น ๆ )
  • ไมได้ไปงานบายศรี อ.บัวเพราะไม่สบาย เวียนหัว
เขียน 18 Mar 2010 @ 09:20 () แก้ไข 19 Mar 2010 @ 21:35, ()


ความเห็น (0)