อนุทิน 61687 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราจะเห็นพลังของสันติธรรม
ในช่วงนี้ปรากฏขึ้นผ่านการแสดงออกของพี่น้องคนไทย
มากมายทำให้กระแสความรุนแรงที่หลายฝ่ายกังวล

ได้คลายตัวลงไปมาก..
นับเป็นปรากฏการณ์ที่ ยอดเยี่ยมของสังคมไทย
ที่ผู้คนได้เรียนรู้และช่วยกัน ให้ก้าวข้าม
ความไม่ดีไป ด้วยความอดทน อดกลั้น
อย่างมีปัญญารู้เท่าทัน

 

เขียน 17 Mar 2010 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)