อนุทิน 61684 - พระปลัด

  ติดต่อ

การระวังป้องกันภัยที่ยังอยู่ไกลนั้นเป็นเรื่องที่ดี  แต่ถ้าลืมความวิบัติที่อยู่ใกล้เสียแล้วก็จะไม่เป็นการถูกต้อง

อาจจะเปรียบได้กับคนเราบางคน ชอบพูดถึงสิ่งที่อยู่ไกล ชักเหตุผลมาสาธยายเป็นคุ้งเป็นแคว  แต่ปัญหาเฉพาะหน้ากลับไม่สนใจ  ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย

  เขียน:  

ความเห็น (0)