อนุทิน 61673 - ชาติชัย chardchai อุดมกิจมงคล

  ติดต่อ

ผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

- ทัศนคติการมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

  เขียน:  

ความเห็น (0)