อนุทิน 61672 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

16-17  มีนาคม  2553

สัมมนาหลักสูตรค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น เขต 1

ที่  โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท...

แต่ละคนให้แนวคิดการกิจกรรมที่หลากหลาย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)