อนุทิน 61658 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กันลืม : งานปิดเทอม

๑.สรุปผลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน+ห้องสมุดมีชีวิตของทุกโรงเรียน

๒.สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนทุกชั้นที่ยังมีผลการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

๓.เตรียมงานขยายผลรร.เพื่อนเด็กอีก ๒  (วัดข่วงสิงห์และบ้านแม่จ้อง)

๔.เตรียมจัดค่ายสำหรับครู (งบค่ายสร้างสรรค์)

๕.๒๑-๒๖ เข้าอบรมสื่อเทคโนที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (งบ SP2)

๖.เขียนโครงการอบรมครูต่อ อีก ๒๕๔ คน

๗.สัมมนาครูภาษาไทยที่ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ๑๙ โรง

ค่อยๆคิด ไม่เครียด

ทำ ทำ ทำ ต้องเสร็จน่า.

เขียน 17 Mar 2010 @ 01:41 () แก้ไข 17 Mar 2010 @ 08:50, ()


ความเห็น (0)