อนุทิน 61628 - คุณครูแอ๊ว

วันนี้..ดำเนินการเรื่องเอกสารชี้แจงคุรุสภาเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเรียบร้อยไปได้ด้วยดี

..ขอบคุณอาจารย์สายหยุด ภูปุย อาจารย์วรศิลป์  อัยวรรณ อาจารย์อรรถพงษ์  ศิริสุวรรณ และคุณพ่อสกล สรเสนา..รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ.ที่สอนให้แก้ปัญหาอย่างเชื่อมโยง มองทุกปัญหาว่ามีทางออกและที่สำคัญงานนี้..ได้ฝึกการเป็นนักสืบเสาะข้อมูลอย่างกะในหนังเลย..^^ ...นอกจากงานนี้จะเป็นแบบฝึกให้กับการแก้ปัญหาแล้ว..ยังทำให้ยิ่งมั่นใจว่า.."ในวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ.."

^^ ขอบคุณทุกปัญหาที่ทำให้ได้(โอกาส)เรียนรู้..^^

 

..

เขียน 16 Mar 2010 @ 17:42 () แก้ไข 16 Mar 2010 @ 17:45, ()


ความเห็น (0)