อนุทิน #61616

| อนุทิน...๙๕๕ |

เข้าประชุมระดมความคิด เรื่อง "การบริหารและจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ"

ผมว่า คณบดีมีคำตอบอยู่แล้ว แต่ทำเป็นว่า ได้รับความเห็นชอบจากประชาคมแล้ว ทำให้มีข้อต่อรองในสิ่งที่ตัวเองคิดกับสภามหาวิทยาลัยตามที่ตัวเองต้องการเท่านั้น

เขียน:

ความเห็น (0)