อนุทิน 61612 - ศรีกรม

  • ๑๒ ม่ี.ค.ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาปัญหาการลงสารบบคดี
  • ๑๓ มี.ค. เสื้อแดงบุกกทม.
  • วันนี้เป็นประธานประชุมชี้แจงแบบแปลนการจัดจ้าง data center ร่วมกับฝ่ายพัสดุ และโยธา ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ
  • คติ...กองทัพที่สมบูรณ์จะต้องเตรียมพร้อมในการรบตลอดเวลา...
เขียน 16 Mar 2010 @ 12:51 ()


ความเห็น (0)