อนุทิน 61611 - ประชุม โพธิกุล

ความสุข เป็นความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข

ภูมิใจในตนเอง

เห็นคุณค่าในตนเอง

เชื่อมั่นในตนเอง

พึงพอใจในชีวิต

มองโลกในแง่ดี

มีอารมณ์ขัน

พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

มีความสงบทางใจ  

มีกิจกรรมสร้างความสุข

รู้จักการผ่อนคลาย

สงบทางใจ

คิดดี รู้สึกดี ทำดี

 

เขียน 16 Mar 2010 @ 12:39 ()


ความเห็น (0)