อนุทิน #61610

เอ้อ..ความเจ็บป่วยจางไป

แม้ไม่หายไปทั้งหมด

แต่เหมือนชีวิตได้เกิดใหม่อีกครั้ง 

ขอบคุณลมหายใจที่ยังไม่ทอดทิ้งกัน

เพราะความฝันยังคงมีอีกมากมาย

ขอเวลาอีกนิด  เพื่อต่อเติมฝัน

เขียน:

ความเห็น (0)