อนุทิน #61591

พรุ่งนี้ต้องไปร่วมประชุมและเรียนการสอบสวนโรคไม่ติดต่อ สอบสวนการบาดเจ็บ ที่โรงแรมโฆษะ จัดโดย สสจ.ขอนแก่น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมจากการสอบสวนโรคติดต่อ         ระบาดวิทยา  

มีการประกวดการสอบสวนโรคด้วย เสียดายยังไม่เคยสอบสวนโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เลยไม่มีผลงานนำเสนอ

เขียน:

ความเห็น (0)