อนุทิน #61559

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้

เขียน:

ความเห็น (0)