อนุทิน 61559 - บุญส่ง

  ติดต่อ

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้

  เขียน:  

ความเห็น (0)