อนุทิน 61525 - เตวิชโช

  ติดต่อ

กลับวัดบ้านเกิด

ร่วมงานบุญเดือน๔ ประเพณีเทศน์มหาชาติ

(บุญผะเหวด)ประจำปีที่วัดบ้านหนองเตย

ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

14-15 มีนาคม 53

  เขียน:  

ความเห็น (0)