อนุทิน 61521 - คุณครูแอ๊ว

เมื่อวาน..ลองให้นักศึกษาภาคกศ.ปช.คิดประเมินตนเองว่าอยู่ในระดับขั้นไหนของลำดับขั้นจริยธรรมของKolhberg ปรากฏว่า..ส่วนใหญ่จะตอบว่าอยู่ในระดับขั้นที่หก..คือหลักการคุณธรรมสากล ซึ่งปกติแล้วถือว่าน้อยคนที่จะอยู่ในขั้นนี้..(ไม่รู้จริงหรือเปล่า) ซึ่งจริงๆแล้ว..ประเด็นที่ต้องการสื่อให้นักศึกษาคือ..การหมั่นประเมินพฤติกรรม ความคิดนึก มโนธรรมของตัวเองอยู่เสมอ..เพื่อจะได้ไม่หลงไปกับพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่หรือคนบางคนที่ทำ แล้วสังคมมองว่าดีแต่เมื่อพิจารณาดีๆแล้ว..มันน่าจะไร้จริยธรรม(หรือเปล่า)..ให้พวกเค้าได้มีมุมมองที่แตกต่างและฝึกคิดให้รอบด้านอย่างเป็นกลาง..

(..ด้วยเพราะสงสารประเทศชาติ..ถ้ามีส่วนช่วยได้ในด้านการปลูกฝังทัศนคติด้านความคิด จริยธรรมให้กับเค้าเพื่อเชื่อมโยงไปในวิชาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน...ก็คงได้ประโยชน์บ้าง..)

เขียน 14 Mar 2010 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)