อนุทิน 61519 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้จิตซึมซับอารมณ์หลากหลาย  เฝ้ามองการทำงานของจิต
    อายตนะภายในภายนอกที่สืบต่อปรุงแต่ง...ตามไม่ทันก็พลอยทุกข์ไปด้วย
  • ต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานสี่จึงจะวางอุเบกขาได้...
    "จิตก็สักแต่ว่าจิตมิใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตน  เราเขา"

 

เขียน 14 Mar 2010 @ 20:34 () แก้ไข 14 Mar 2010 @ 20:57, ()


ความเห็น (0)