อนุทิน 61519 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้จิตซึมซับอารมณ์หลากหลาย  เฝ้ามองการทำงานของจิต
    อายตนะภายในภายนอกที่สืบต่อปรุงแต่ง...ตามไม่ทันก็พลอยทุกข์ไปด้วย
  • ต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานสี่จึงจะวางอุเบกขาได้...
    "จิตก็สักแต่ว่าจิตมิใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตน  เราเขา"

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)