อนุทิน 615 - กมลวัลย์

กมลวัลย์

ไปฟัง Ph.D Dissertation Defense มาสองรอบแล้วในรอบสองอาทิตย์ พรุ่งนี้มีอีกคน

ที่นี่ใช้ Committee 6 คน

 • อาจารย์ที่ปรึกษา - ประธาน ๑
 • ตัวแทนคณบดี ๑
 • กรรมการใน/นอกภาค ๔

กระบวนการ

 • ประธานเปิดการสอบ
 • แนะนำตัวแทนคณบดี
 • อธิบายกระบวนการต่อทุกคนที่เข้าฟัง
  • public hearing ครึ่งชั่วโมง
  • เปิด floor ให้ public ถาม
  • เชิญคนภายนอกออก เหลือแต่กรรมการกับ candidate (closed session)
  • เชิญ candidate ออก (deliberation session)

วันนี้มีคนภายนอกเข้าสัก ๑๒ คน (รวมลูกเมีย candidate) ไม่รวมกรรมการ

เมื่อวันก่อนคนภายนอกเข้าน้อยกว่านี้เพราะประกาศช้าไปนิด (เขาให้ประกาศล่วงหน้า ๗ วัน)

เท่าที่คุยกับ candidate พบว่านัดกรรมการยากมากๆ.. แหงล่ะ ๖ คนยุ่งๆ ทั้งนั้น..

เขียน 15 Apr 2008 @ 03:20 ()


ความเห็น (0)