อนุทิน 61483 - นีนานันท์

เมื่อมีผู้มานินทาว่าร้ายท่าน มีผู้มาแอบแทงท่านข้างหลัง ถ้าท่านดิ้นรน จะด้วยการตอบโต้ หรือการแก้ตัว ท่านก็เหนื่อยเปล่า เพราะวิสัยคนโดยทั่วไป นิยมดูหนังสะใจ โดยไม่ได้พิจารณาเนื้อแท้ของหนังว่าประโยชน์อะไรหรือไม่ เผลอๆจะมีคนต่อว่าท่านอีกว่าท่านกินปูนร้อนท้อง หรือถ้าท่านไม่โต้ตอบ แต่กลับทำตัวท้อแท้ หลีกเลี่ยงไปจากสังคม ท่านก็ทำร้ายตัวเอง ท่านจะยอมให้คำพูดของมาร การกระทำของมารมาบั่นทอนกำลังใจของท่านทำไม ท่านจะยอมให้มารดึงใจของท่านให้ลงสู่ที่ต่ำทำไม ท่านควรหนักแน่น มั่นคงในการทำสิ่งที่ท่านพิจารณาใคร่ครวญแล้ว ว่าดี ว่าควร และสู้ทำความดีต่อไป ไม่หวั่นไหวกับคำชม ไม่หวั่นไหวต่อเสียงนินทาว่าร้าย ไม่หวั่นไหวต่อการการแอบแทงข้างหลัง บุญญาบารมีที่ท่านทำ ย่อมพิสูจน์ตัวตนของท่านให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะในวันหนึ่งข้างหน้า อย่างที่เขาว่า "ระยะทางพิสูจน์ กาลเวลาพิสูจน์คน" ส่วนคนที่ก่อกรรมไม่ดีต่อท่านก็เช่นเดียวกัน "เมื่อน้ำลด ตอย่อมผุด" ขึ้นมาสักวัน เขาจะแพ้ภัยตนเองในที่สุด http://gotoknow.org/blog/my-reminder1/343290

เขียน 13 Mar 2010 @ 23:33 () แก้ไข 13 Mar 2010 @ 23:46, ()


ความเห็น (0)