อนุทิน 61476 - ยูยินดี

  ติดต่อ

 

ความเข้มงวด และมีวินัย แห่งตน จะทำให้การรักษาสุขภาพของตนเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น หนึ่งกำลังใจ ที่สร้างได้ด้วยตนเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)