อนุทิน #61476

 

ความเข้มงวด และมีวินัย แห่งตน จะทำให้การรักษาสุขภาพของตนเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น หนึ่งกำลังใจ ที่สร้างได้ด้วยตนเอง

เขียน:

ความเห็น (0)