อนุทิน 61459 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 9มี.ค. เข้าโรงเรียน นักเรียนที่จบมอบเก้าอี้ บัว ปุ๋ย กล่าวลานักเรียน
  • รองสมเจษฎ์ และคณะประเมินผลการปฏิบัติงาน ศน.วีระทำไมมาทวงรายชื่อ ทั้งที่ส่งให้แล้ว ให้เศรษฐนำไปส่งต่อให้ที่ คอนสาวิทย์พร้อมแผนโปรแกรม Encarta 
  • บ่ายเข้ามาส่งผลงานความชอบที่เขต และเลยไปเยี่ยผาอินทร์แปลง ค่ำทานลาบกับศน.ยงยุทธ ตึ๋งมีแขก กลับไปภูเรือก่อน
  • 10มี.ค. ประเมินผาอินทร์ เฉียดฉิว ค่ำทานข้าวร่วมกับพี่ชัดเจนที่ล้านช้าง
  • 11 มี.ค. ประเมินชุมชนด่านซ้าย รับทินกรไปด้วย ศน.ยงยุทธไปเอง นัดขึ้นรถโรงเรียน(4ประตู)ที่ภูเรือ นัดหมายที่ศรีสองรักษ์ ตามไปชุมชนทันเวลา คะแนนพอผ่าน เย็นทานข้าวร่วมกันที่ แคนแคน ปากห้วยเป็นเจ้าภาพ
  • 12 มี.ค. ประเมินชุมชนด่านซ้าย เฉียดฉิว ผอ.เขต 1 มาร่วมด้วย กลับ 3 คนทีมเข้มแข็ง (บรรจง  ทินกร  ยงยุทธ) เสร็จงานแล้วไปสังสรรคลายเคลียดที่ เถียงนา
  • 13 มี.ค. เอารถโรงเรียนไปใส่บันไดข้าง กันโคลน ตัดผม นวด ดูข่าวทีวี เตี้ยเปลี่ยนชักโครกห้องน้ำชั้นบน
เขียน 13 Mar 2010 @ 16:26 ()


ความเห็น (0)