อนุทิน #61425

  • ความสุขทางโลกีย์เป็นไปเพื่อล่า ลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ
    ความสุขทางโลกุตระเป็นไปเพื่อลด ละ มานะ  อัตตา  จนไม่เหลือแม้ตัวตน...
  • ความสุขทางโลกีย์เป็นไปเพื่อการยึดมั่นถือมั่น
    ความสุขทางโลกุตระเป็นไปเพื่อการปล่อยวาง

                                            ดอกไผ่
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)