อนุทิน 61425 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ความสุขทางโลกีย์เป็นไปเพื่อล่า ลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ
    ความสุขทางโลกุตระเป็นไปเพื่อลด ละ มานะ  อัตตา  จนไม่เหลือแม้ตัวตน...
  • ความสุขทางโลกีย์เป็นไปเพื่อการยึดมั่นถือมั่น
    ความสุขทางโลกุตระเป็นไปเพื่อการปล่อยวาง

                                            ดอกไผ่
เขียน 12 Mar 2010 @ 22:47 () แก้ไข 12 Mar 2010 @ 22:48, ()


ความเห็น (0)