อนุทิน 61413 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคนทั้งองค์กร

ดูชีวิตวุ่นวายเพิ่มขึ้นกับเกณฑ์ใหม่

และตัวชี้วัดรายบุคคล

เขียน 12 Mar 2010 @ 20:24 ()


ความเห็น (0)