อนุทิน 61413 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคนทั้งองค์กร

ดูชีวิตวุ่นวายเพิ่มขึ้นกับเกณฑ์ใหม่

และตัวชี้วัดรายบุคคล

  เขียน:  

ความเห็น (0)