อนุทิน 61396 - ลุงรักชาติราชบุรี

14มีค.53...บทสรุปของ ระบบราชการไทย ถึง หน้าที่ของ รัฐ ที่มีต่อประชาชน..วันนี้ ชาติไทย ของเราสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน กับ ประเทศต่างๆ...ข้าราชการไทยทุกคน ยอมรับหรือยังว่า เวลาที่ผ่านมา...ประเทศไทย...ของเรา ยังไปไม่ถึงไหน..การกระทำของท่าน ไม่คุ้มกับความไว้วางใจและผลตอบแทนที่ท่านได้รับ..จากหยาดเหงื่อแรงงาน ของ พี่น้องประชาชน...ในฐานะที่เคยได้รับความเคารพและการเลี้ยงดูอย่างดีจากประชาชนแม้ในยามวิกฤติเศรษฐกิจที่ประชาชนส่วนใหญ่ทุกข์ยากลำบาก..ถามตัวท่านเองซิว่า ...ทำไม? จึงได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นกับบ้านเมืองของเรา..ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร..ประเทศที่มีศาสนาที่เอื้อต่อปัญญา..และประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งเท่าที่โลกเคยมีมา...

เขียน 12 Mar 2010 @ 13:59 ()


ความเห็น (0)