อนุทิน #61360

               "ถ้าหากแม้นขอได้ในวันนี้
          ขอให้มีมโนธรรมทุกแห่งหน
          ขอให้มีคนดีของมวลชน
          บังเกิดขึ้นมากล้นบนแผ่นดิน"
                (บทกลอนเก็บตก)

                   

เขียน:

ความเห็น (0)