อนุทิน 61354 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหนื่อยมากๆ กับการงานช่วงนี้ อยากจะสลบไสลไปในวินาทีนี้ ... หากแต่ไม่ควรหลงลืมสิ่งดีๆ ต้องร่วมสร้าง ... ปรารถนาให้ทุกสิ่งอย่าง เป็นไปตามครรลองบนหนทาง แห่งความดีงาม ความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ... อยากให้ผ่านช่วงเวลายามนี้ ไปอย่างราบรื่น หากขอพรได้เพียงหนึ่งอย่าง แน่นอนว่าเราทั้งผองล้วนพร้อมใจ ใจตรงกัน ก็ครานี้เอง 

เขียน 11 Mar 2010 @ 22:16 ()


ความเห็น (0)