อนุทิน 61314 - ยูยินดี

ยูยินดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"คำที่เคยตำหนิติติงในอดีต กำลังสะท้อนกลับมาจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงส่งผลถึงอนาคต"

 พิสูจน์เชิงตรรกะได้

    วันนี้เป็นเป็นสุดท้ายที่ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นยอดเงินค่าจัดทำซ้ำ จำนวน 1250 บาท สิ่งเล็กน้อยที่เป็นค่าใช้จ่ายเนื่องจากความไม่เข้าใจระบบการทำงาน

    เป็นประจำซ้ำ ๆ ที่ขาดการวางแผนล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายเอกสารสอบสำหรับนักเรียนคิดเป็นรายหัว 5 บาทต่อคน

    ถ้าอดีตวางแผนดี ปัจจุบันก็...  และหากพบปัจุบัน... ก็สามารถปรับได้เพื่ออนาคต... จะเอากำแพงแห่งส่วนตัว มากันการดำเนินอย่างปกติทำไมกัน 

เขียน 10 Mar 2010 @ 22:39 ()


ความเห็น (0)