อนุทิน 61296 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในโลกนี้ ธรรมชาติได้ถ่วงดุลแก่ทุกสรรพสิ่ง อย่างคนชั่วและคนดี แต่เมื่อเกิดมีมิจฉาทิฏฐิขึ้น  มีให้เห็นผิดเป็นถูก เห็นขาวเป็นดำ สลับกันไปหมด เช่น เห็นคนฉ้อโกงเป็นคนฉลาด  เห็นคนมั่งมีเป็นคนมีเกียรติ  เห็นคนทำความดี ว่าเป็นคนโง่ เป็นต้น

เขียน 10 Mar 2010 @ 18:20 ()


ความเห็น (0)