อนุทิน 61286 - ศรีกรม

  • เมื่อคืน ครม.มีมติประกาศภาวะฉุกเฉิน
  • ช่วงเช้าประชุมนักวิชาการ เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ
  • ไปพบ อค.เพื่อชี้แจงกรณีโครงการแก้ไขสารบบคดี
  • ไปพบ ผอ.สคช. กรณีการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
  • คติ...คนธรรมดาจะคิดแบบคนธรรมดา มืออาชีพจะคิดแบบคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา...งง!!!
เขียน 10 Mar 2010 @ 12:49 ()


ความเห็น (0)