อนุทิน 61277 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

  ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

โดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

 ร่วมกับ  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดทำโครงการ "ทัวร์สวนองุ่นและไวน์เนอรี่”                                                      วันศุกร์ที่ 23 และ เสาร์ที่  24  เมษายน  2553                                  

ติดต่ออาจารย์รัฐกานต์ 089-254-1552 หรือโทร. (034) 281090  หรือ โทรสาร (034) 281091  

  เขียน:  

ความเห็น (0)