อนุทิน 61276 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

  ติดต่อ

ยายไฮ ขันจันทา แม่เฒ่านักสู้ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนห้วยละห้า จ.อุบล ราชธานีปลื้มปีติที่สุดในชีวิต ภายหลังสวมชุดครุยเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ เผยรู้สึกประทับใจที่ใช้กระบวนการคิดของตนตามวิถีชาวบ้านต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิในผืนดินคืนมาแม้ต้องใช้เวลายาวนาวกว่า 32 ปี พร้อมเรียกร้องให้คนไทยทั้งประเทศรักและสามัคคีกันให้มาก ไม่แตกแยกไม่ยึดถือสีเหลืองหรือสีแดง ยึดแต่สีที่เป็นเลือดของความเป็นไทยในฐานะเป็นลูกหลานของในหลวงจึงควรรักและหวงแหนแผ่นดิน
.......ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคุณยายไฮด้วยครับ.......

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)