อนุทิน 6125 - ปภังกร Happinesss

ถ้าเราโมโหแล้วไปลงกับคำอื่น ไปด่า ไปว่า ไปตี ไประบายใส่เขา เราก็ได้ชื่อว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขา

ถ้าเราโมโหแล้ว เก็บไว้คิด กักไว้เครียด ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวาง ก็เท่ากับเราได้ชื่อว่า "เบียดเบียนตนเอง"

เบียดเบียนคนอื่นเขาก็ยุ่ง

เบียดเบียนตนเองก็ยิ่งยุ่ง

ปล่อยบ้าง วางบ้าง

ปล่อยวาง ว่างสบาย...

เขียน 17 May 2008 @ 17:06 ()


ความเห็น (0)