อนุทิน #61237

ผู้ป่วยความดันที่เข้ากลุ่มครบทุกโปรแกรมแล้ว  ระหว่างการติดตามต้องมีการกระตุ้นเป็นระยะ ๆ  และซักถามปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ระดับความดันสูงขึ้นด้วย

เขียน:

ความเห็น (0)