อนุทิน 61234 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

ข่าวเช้านี้

ชาวนาจากสุพรรณบุรี ประสบภัยแล้งในปีนี้ ปลูกข้าวได้น้อย เนื่องเจอเจอภาวะภัยแล้งและเพี๊ยกระโดด จะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาดูแล โดยจะรวมตัวกันกับชาวนาของสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยการปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแล และทวงถามเงินช่วยจากน้ำท่วมที่ผ่านมาด้วย  ถ้ารัฐไม่สนใจจะเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อสีแดงและร่วมเดินทางสมทบกับเสื้อแดงเข้ามากรุงเทพ

ข้อนี้เป็นข้อสอบ O-net ฉบับปรับปรุงแล้ว โดยให้มีคำถามปลายเปิด ถามว่า

1. ขอทราบความคิดเห็นประเด็นจะช่วยชาวนาอย่างไร

2. ถ้าท่านเป็นชาวนาท่านจะทำอย่างไร

3. ท่านคิดอย่างไรกับข่าวเช้านี้

4. ให้ออกความเห็นโดยเสรีในเรื่องที่่อยากบอก อยากเล่า ที่ไม่เกี่ยวกับข้อสอบก็ได้ 

5. ท่านสามารถเลือกตอบ หรือไม่ตอบก็ได้ เป็นสิทธิ์ของท่านโดยชอบธรรม

(คิดเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ)

เขียน 09 Mar 2010 @ 16:28 ()


ความเห็น (0)