อนุทิน 61227 - แสงแห่งความดี...

วิกฤติภัยแล้ง ภาคเหนือเจอไป 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจอ 5 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ภาคกลางเจอไป 5 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเจอ 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี  และภาคใต้เจอไป 4 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล และระนอง

เกือบครึ่งประเทศแล้ว...หากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

และหากมีภาวะไม่สบายใจ ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม ระบบให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323  หรือบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1667 อาจจะช่วยเหลือภาวะทางจิตใจได้

โทรหากันได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน

เขียน 09 Mar 2010 @ 15:45 () แก้ไข 09 Mar 2010 @ 15:47, ()


ความเห็น (0)