อนุทิน #61224

ภาคเช้าวิพากษ์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความรุนแรงของผู้ต้องขัง ช่วงบ่ายประชุมอำนวยการสอบ

เขียน:

ความเห็น (0)