อนุทิน 61224 - จารุวัจน์ شافعى

ภาคเช้าวิพากษ์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความรุนแรงของผู้ต้องขัง ช่วงบ่ายประชุมอำนวยการสอบ

เขียน 09 Mar 2010 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)