อนุทิน 61202 - เขาอกทะลุ

จับจิต  จับใจ

เรื่องยากที่สุด  ทั้งที่จะง่ายที่สุดในชีวิต  คงเป็นการจับจิต  จับใจของเราเอง  ให้อยู่กับตัวเองได้  บางคนถามฉันในวันนี้ว่าทำไม่ฉันต้องเข้มงวดให้กับตัวเองจนดูว่าฉันเหนื่อยไปหรือไม่  ฉันถามเขาเรื่องที่เขาว่าฉันเข้มงวดกับตัวเอง  ฉันบอกว่าชีวิตนี้ที่ฉันต้องการคือคุณค่าในตัวเอง  และการมีอุดมการณ์ในตัวเองเท่านั้น  มันไม่น่าจะใช้เรื่องเครียด  แค่ฉันรู้สึกว่า  ฉันอยากทำดีในสังคมอุดมการณ์ของตัวเอง  จับจิตจับใจ  ของตัวเองมาอยู่กับร่องกับรอยที่ถูกทางบ้าง  ฉันไม่นึกว่าเป็นเรื่องเครียด  วางลงเกือบทุกสิ่งได้  แต่วางไม่ได้เลย  คืออุดมการณ์ความเป็นคน  และการพยายามจับจิตจับใจตนเองให้ได้  ของโทษ  ที่  ที่ต้องเครียด

เขียน 09 Mar 2010 @ 00:03 ()


ความเห็น (0)