อนุทิน 61201 - อ้อยเล็ก

วันนี้เรียนป.บัณฑิตที่มหาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น4ชั่วโมงแรกของการเรียนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสวิชา 1045204 วิทยาการวิจัย..เป็นโอกาสอันดีที่ได้ทบทวนการวิจัยอีกครั้งควบคู่กันไปกับการรีเกรดวิชาสัมมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา...เอายายแสง สง่าวงศ์เป็นแบบอย่างได้เลย..สู้ต่อไปทาเคชิ...

http://www.youtube.com/watch?v=pdXOtUgQ6o8

เขียน 08 Mar 2010 @ 23:45 ()


ความเห็น (0)