อนุทิน 61193 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้เป็นอีก 1 วันใหม่ ที่ต้องปรับเวลาการทำงานของตัวเองให้กับงานที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เขียน 08 Mar 2010 @ 22:26 ()


ความเห็น (0)