อนุทิน 61172 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow56]กล่องชีวิต" ของแต่ละคน เจ้าของเท่านั้นจะเป็นผู้เลือกสิ่งใดมาบรรจุค่ะ...ดีงาม สุขทุกข์ ... เราเลือกสรรค์ได้ด้วยตนเอง  บางครั้งในบริบทของชีวิต เราอาจเลือกไม่ค่อยได้ว่าจะต้องประสบกับสิ่งใด แต่เราเลือกที่จะเก็บ...สิ่งดี ๆ จรรโลงใจไว้ใน กล่องขีวิต ของเราได้ ....

มีความสุขกับการเลือกสรร สิ่งดี ๆ เก็บไว้ใน กล่องชีวต นะคะ

P
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)