อนุทิน 61101 - พระปลัด

  ติดต่อ

  1. บ้านใกล้ท่าน้ำ  แต่ไม่มีน้ำกิน
  2. ช่างปั้นหม้อดิน  แต่ไม่มีหม้อใช้

ข้อแรกได้แก่ บ้านอยู่ใกล้วัด ใกล้ศาสนา  แต่ไม่ได้ดื่มน้ำ คือ ธรรมะคำสอนของศาสนา

ข้อที่สอง ได้แก่ เจ้าของศาสนา  แต่หาได้มีธรรมะประจำใจ  ไม่เคยฝึกปฏิบัติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)