อนุทิน 61101 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  1. บ้านใกล้ท่าน้ำ  แต่ไม่มีน้ำกิน
  2. ช่างปั้นหม้อดิน  แต่ไม่มีหม้อใช้

ข้อแรกได้แก่ บ้านอยู่ใกล้วัด ใกล้ศาสนา  แต่ไม่ได้ดื่มน้ำ คือ ธรรมะคำสอนของศาสนา

ข้อที่สอง ได้แก่ เจ้าของศาสนา  แต่หาได้มีธรรมะประจำใจ  ไม่เคยฝึกปฏิบัติ

เขียน 07 Mar 2010 @ 17:51 ()


ความเห็น (0)