อนุทิน 61051 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธองค์ตรัส

ชน เหล่าใด เข้าไปผูกเวรว่า “คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา

ได้ชนะเรา และได้ลักสิ่งของของเราไป”

เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่สงบระงับ

 

ส่วนชนเหล่าใด ไม่เข้าไปผูกเวรว่า “คนเหล่านี้ได้ด่าเรา

ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา และได้ลักสิ่งของของเราไป”

เวรของชนเหล่านั้น ย่อมสงบระงับ

(ติสสเถรวัตถุ..จาก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย )

เขียน 06 Mar 2010 @ 19:46 () แก้ไข 06 Mar 2010 @ 19:52, ()


ความเห็น (0)