อนุทิน 61045 - พระปลัด

  ติดต่อ

เล่ห์เหลี่ยมนั้นย่อมไม่สามารถปกปิดไว้ได้ตลอดไป  มันจะต้องมีอะไรบางอย่างแสดงออกมาให้คนรู้สึกได้ในไม่ช้าก็เร็ว

มิตรภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีจิตใจซื่อสัตย์ต่อกัน ต่อเมื่อใจคิดคดเสียแล้ว การสนองตอบย่อมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)